Na stiahnutie

Logo pre vytvorenie odkazu na

Slovenská verzia v krivkách: .jpg | .pdf

Anglická verzia v krivkách: .jpg.pdf

Balíček log Travel to Slovenska

Na stiahnutie: .rar

Balíček log Travel in Slovenska / Dovolenka na Slovensku

Na stiahnutie: .rar

Balíček log Meet in Slovenska

Na stiahnutie: .zip

Manuál dizajnu štátnej identity Branding Slovenska

Slovenská verzia: .pdf

Formuláre

Formulár Podujatie (vzor vyplnenia formulára): .doc

Súhlas na využívanie poskytnutých fotografií: .doc